24.171 học sinh Đắk Mil bước vào năm học mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học mới 2017-2018, trường THCS Chu Văn An, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil có khoảng 1.000 học sinh với 30 lớp học từ lớp 6 đến lớp 9.